Financiën

Stichting Wortel van Leven is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algmeen Nut Beogende Instelling (ANBI status). Giften en donaties zijn binnen de vigerende regelgeving belastingvrij.

Geld.

In 2017 willen we graag starten met de bouw van 35 woningen, ouderen zorg woning (en), een waterproject, opleidingscentrum voor sociale kunsten, cultureel centrum met multifunctionele ruimte, landschapspark met b.d. tuinen, winkel en permacultuur.

Hiervoor zoeken wij verschillende mogelijkheden voor financiering.

De grond en de bestaande gebouwen die gezamenlijk worden gebruikt zullen door verschillende beheers rechtsvormen worden aangekocht. Bewoners van Vredesdorp Gelderland kopen zelf hun woning met grond. Hiervoor zorgen zij zelf voor hun financiën.