Geschiedenis

Welkom bij de geschiedenis van Wortel van leven.

Hier vind u verschillende activiteiten door Wortel van leven georganiseerd met krantenartikelen en andere publicaties.

 

Deze stichting is ons aangeboden door het voormalige bestuur.

Met deze stichting hebben Betten Roupe van der Voort en Elbert, getracht in Breda noord een voorbeeld Eco-dorp neer te zetten met waterproject.

Met de barbecue plek met houtgestookte broodoven hebben zij een klein begin kunnen maken met het neerzetten van deze wortel.

Het plan voor Breda is enthousiast ontvangen maar ligt nu in de ijskast tot er geld beschikbaar komt. Momenteel bestaat het tijdelijke bestuur uit, Christa Zon en Elbert Slikkerveer en Andre Mechelbrink.

Projectplan – Onderzoek

 

Draagvlak onderzoek

Om dit te kunnen realiseren hebben wij eind oktober 2008 financiële steun aangevraagd bij de gemeente Breda. Dit werd door de gemeente breda gehonoreerd vanuit het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling. De aanvraag was gericht op het doen van draagvlak onderzoek onder de bewoners van de wijk Hoge Vucht naar het Project Wortel van Leven.
De subsidie werd gegeven om onderzoek te doen naar het draagtvlak in de wijk en de technische en ecologische haalbaarheid van het project.

De projectbeschrijving was de basis voor het onderzoek. Het onderzoek vond plaats in de periode eind oktober 2008 tot eind juni 2009, en werd afgesloten met een open dag op 24 mei 2009 op de nationale kinderboerderijdag, samen met Kinderboerderij Breda Noord en Amarant.

Op de opendag kwamen ongeveer 500 bezoekers. Deze dag werd tevens gebruikt om het uiteindelijke draagvlak in de wijk te meten. Zie ook de enquête verder op deze pagina.

< Klik hier voor foto’s en filmpje van de open dag >

Als eerste is in september 2010 het onderdeel “een openbare barbequeplaats” gerealiseerd als onderdeel van het Lusten en Lasten project van de gemeente Breda.

Verslag open dag

Open dag Wortel van Leven 24 mei 2009.
We waren blij met een stralende dag en veel bezoekers, de hele dag door!

24 mei was de dag voor het project Wortel van Leven waarop duidelijk moest gaan worden of er onder de bewoners in de wijk belangstelling is voor de plannen die de initiatiefnemers bedacht hadden. Na deze dag wordt het verslag aan het FMO gemaakt over het onderzoek naar haalbaarheid en draagvlak voor de nieuwe dingen die bedacht zijn voor het park Hoge Vucht in Breda Noord.

Voor alle activiteiten die Wortel van Leven wil realiseren in het park Hoge Vucht was belangstelling. Het Water project en het halfondergronds Waterhuis trokken veel belangstelling. Ook voor de creatieve activiteiten en de ambachten vulden velen formuliertjes in. Het Amfitheater is een leuk idee wat mensen samen kan brengen. Maar ook de kindertuintjes en de sprookjeshut vond men leuke ideeen. De ouders lieten de kinderen zelf enquetes invullen. Kinderen speelden met klei bij de leembouwer. Ze hadden het reuze naar hun zin.

De picknick plaatsen waren populair bij de bezoekers en de beveiliging van het park zoals Wortel van Leven die bedacht heeft vonden veel bijval!

Ik wil ook vooral de verschillende FMO initiatieven bedanken voor hun medewerking en ondersteuning. De Grote Broers en de Buurtvaders hielpen mee met opbouwen en afbreken. De vrouwen van vrouwenstudio Amalia toonden hun prachtige handwerken en Marshe Breda liet zich van een smaakvolle kant zien! Werk aan de Wijk liet zich niet onbetuigd met de bakfiets container. Alles werd keurig opgeruimd en schoongemaakt. Niets was er zondag avond meer te zien van de drukte van die dag!

Het wachten is nu op de afspraak die de projectgroep Masterplan van de gemeente Breda gaat maken met de organisaties die straks bij de herstructurering van het park betrokken zijn. Wortel van Leven zal op deze bijeenkomst de plannen en de resultaten van het onderzoek presenteren. We hopen dan op veel inbreng en creatieve ideeen van alle deelnemers aan deze bijeenkomst!

Enquête

Op de open dag is een enquete gehouden. Hieronder staan de resultaten.

 

 


 

Een stapje verder naar de realisatie van het waterplan

Op 21 januari 2011 organiseren het IVN consulentschap Brabant en de Stichting Wortel van Leven een bijeenkomst met vertegenwoordigers van verschillende organisaties over het realiseren van een waterplan in Park Hoge Vucht in de gemeente Breda.
Het waterplan van Wortel van Leven heeft prachtige ideeën voor een ontmoeting van jong en oud rondom het thema water en duurzaamheid.  Onlangs is er een onderdeel gerealiseerd van het projectplan en dat is de barbecueplaats en de broodoven. Amarant, Werk aan de Wijk, buurtbewoners en kinderen hielpen mee met de bouw. Om het waterplan nu verder te ontwikkelen van idee naar werkelijkheid gaan we om de tafel zitten om te bezien welke samenwerking rondom het waterplan in Park Hoge Vucht op korte termijn mogelijk is.


Uit Koers Digitaal:

 Goed nieuws er is nu een barbequeplaats met een vaste barbeque en houtgestookte broodoven!

Goed nieuws voor de bewoners in de wijk Hoge Vucht in Breda! We hebben er lang op moeten wachten en veel voor moeten overleggen met de gemeente, maar er is nu een allereerste onderdeel gerealiseerd uit ons plan. Er is een barbequeplaats met een vaste barbecue en stenen broodoven voor algemeen gebruik in park Hoge Vucht. De gemeente Breda heeft inmiddels samen met Wortel van leven en de Verandering2012 de barbequeplaats geopend.


Uit Koers Digitaal:

 

 


Workshop zaterdag 3 juli 2010

Op zaterdag 3 juni 2010 was er een workshop over de picknickplaats met bewoners uit de Hoge Vucht. De meeting verliep geweldig, er is een mooie plek aan het water uitgekozen. Ideeën en plannen zijn uitgewerkt en hoe de plaats in te richten. We hopen de picknickplaats in september met hulp van “de Grote Broers’ en enkele bewoners onder leiding van Elbert Slikkerveer te gaan bouwen en af te hebben.
Iedereen kijkt er met smacht naar uit.


Stemming Lusten en Lastenproject 4 juli 2009

Kees ten Dam, bewoner van Breda Noord, Hoge Vucht, diende het idee van de barbequeplaats in als idee voor het Lusten en Lasten project. Op zaterdag 4 juli 2009 vond de stemming voor de Lusten en Lasten ideeën plaats in het winkelcentrum Hoge Vucht. Wethouder Snier maakte de vier meest populaire voorstellen bekend en deze mochten hun plan gaan uitvoeren. Het idee van de barbequeplaatsen met broodoven kwam als vierde aan bod. Hiermee is het project gefinancierd. Werk aan de winkel.


Open dag 24 mei 2009

Op 24 mei hebben wij in het park tijdens de open dag van de kinderboerderij in Park Hoge Vucht met enkele stands gestaan. Via maquette’s en demonstraties hebben wij geprobeerd om de bezoekers zoveel en zo goed mogelijk te informeren over onze ideeën. Tevens hebben wij een enquete gehouden om te zien of er interesse en draagkracht voor het project bestaat.