Vraag & Antwoord

Vraag & Antwoord

Enkele Kernpunten aan de hand van veel gestelde vragen. Dit met betrekking tot gemeenschapsvorming in b.v. een dorp of andere gemeenschap:

Het document is op aanvraag verkrijgbaar.

Alleen dit is heilzaam:

Als in de spiegel van de mensenziel zich de gehele gemeenschap ontwikkelt.

en

Als in de gemeenschap de kracht van ieder individu leeft”

Rudolf Steiner